flipbuilder_help

Cách chèn các trang / hình ảnh PDF mới vào PDF hiện tại

Đây là 2 phương pháp để chèn trang / hình ảnh PDF mới vào PDF hiện tại.

Phương pháp 1 #

Trong cửa sổ chính, nhấn vào tùy chọn [Trang]. Sau đó nhấp vào [Thêm trang mới] để tải các trang / hình ảnh PDF mới lên PDF hiện tại. Bạn cũng có thể chọn vị trí chèn và phạm vi trang trước khi nhập.
import-new-PDF-pages-in-the-main-window

Phương pháp 2 #

Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy nhấp vào [Trang trống mới]. Sau đó, trang trống mới sẽ được nhúng sau trang bạn chọn.

insert-new-blank-page

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt