flipbuilder_help

Tôi có thể thay đổi màu phông chữ và màu phông chữ bật lên ở đâu

Trong cửa sổ chính, hãy chọn [Cài đặt][Cài đặt Thanh công cụ]. Sau đó, bạn có thể nhấp vào khối màu để đặt màu phông chữ và màu phông chữ bật lên.

change-font-color-and-pop-up-font-color

Bạn cũng có thể gõ "nét chữ" trong hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó. Sau đó, bạn có thể thay đổi [Đang tải màu phông chữ của phụ đề][Màu phông chữ của từ khóa tìm kiếm] bằng cách nhấp vào khối màu.

change-color

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt