flipbuilder_help

Tôi có thể thanh toán bằng cách nào và làm cách nào để nhận được sản phẩm

Chúng tôi hỗ trợ thanh toán bằng nhiều phương thức như thanh toán bằng thẻ, PayPal, WebMoney và Skrill Wallet. Nó sẽ tự động lập hóa đơn cho tài khoản của bạn tùy thuộc vào phiên bản bạn chọn.

Nếu bạn muốn mua phần mềm này, vui lòng truy cập: https://www.flipbuilder.com/purchase.html để chọn một ấn bản phù hợp với công việc và nhu cầu của bạn.

mua sản phẩm

Sau đó nhấp vào [Mua ngay] và nó sẽ tự động chuyển đến trang thanh toán.

trả tiền cho sản phẩm

Sau khi chọn phương thức thanh toán và điền thông tin thanh toán, hãy nhấp vào [Đặt hàng]. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email có mã giấy phép. Sau khi tải phần mềm, bạn có thể sử dụng mã bản quyền này để kích hoạt.

kích hoạt phần mềm

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt