flipbuilder_help

Tôi có thể nhập các liên kết và TOC (Mục lục) của PDF sang sách lật không

Thật dễ dàng. Sau khi nhấp vào [Nhập PDF], hãy chọn [Trích xuất thông tin] và [Cho phép tìm kiếm]. Sau đó, văn bản PDF của bạn có thể được tìm kiếm trong công cụ Google và sao chép sau khi nhập.

Cho phép-Tìm kiếm

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt