flipbuilder_help

Sự khác biệt giữa nhập nhiều tệp PDF và chuyển đổi hàng loạt là gì

Có 2 điểm khác biệt giữa nhập nhiều tệp PDF và chuyển đổi hàng loạt.

1. Nhập nhiều tệp PDF có nghĩa là hợp nhất nhiều tệp PDF với tổng kích thước < 1G, tổng số trang < 1000) vào một cuốn sách lật.

import-multi-PDF

Sau khi nhập nhiều tệp PDF, bạn có thể tùy chỉnh thêm sách lật của mình như thêm mẫu, chủ đề, cảnh, mục lục, dấu trang, âm thanh trợ lý giọng nói và đa phương tiện.

customize-your-flipbook

2. Chuyển đổi hàng loạt có nghĩa là bạn có thể chuyển đổi một nhóm PDF thành sách lật theo trình tự.

the-concept-batch-conversion

Trước khi chuyển đổi hàng loạt, bạn có thể nhấp vào [Chỉnh sửa] để áp dụng một mẫu cho tất cả các sách lật của bạn cùng một lúc, tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho người dùng.

do-some-publish-settings

Hoặc trước đó bạn có thể nhấp vào [Cộng] trong cửa sổ chính để đặt và lưu cấu hình sách hiện tại làm mẫu mới. 

create-a-new-template

Sau đó, trước khi chuyển đổi, bạn có thể nhấp vào [Chỉnh sửa] để áp dụng mẫu mới cho tất cả các sách lật của mình.

batch-conversion

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt