flipbuilder_help

Tôi có thể chuyển đổi một nhóm PDF sang sách lật theo trình tự không

Chắc chắn là có. Bạn có thể chuyển đổi từng nhóm PDF sang sách lật với tính năng chuyển đổi hàng loạt. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi hàng loạt trong Trang Bắt đầu hoặc Cửa sổ Chính.
1. Trong Trang Bắt đầu hoặc Cửa sổ Chính, hãy nhấp vào [Chuyển đổi hàng loạt].

chuyển đổi hàng loạt

2. Nhấp vào [Thêm PDF] hoặc [Thêm thư mục] để chọn tệp bạn muốn chuyển đổi.

chuyển đổi hàng loạt

3. Trước khi chuyển đổi, bạn có thể
① đặt định dạng xuất bản và đường dẫn đầu ra.
② chọn một mẫu cho sách lật của bạn.
③ đặt phạm vi trang sẽ được nhập và tùy chỉnh các thông số về chất lượng trang sách lật của bạn.

do-xuất bản-cài đặt

4. Và nhấp vào [Chuyển thành] thì các tệp PDF của bạn sẽ được chuyển đổi thành sách lật theo trình tự thành công.

chuyển đổi thành công

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt