flipbuilder_help

Cách hiển thị / ẩn hình ảnh khi tôi nhấp vào các từ cụ thể trong trang sách lật

Chỉ cần làm theo các bước sau và bạn có thể sử dụng tính năng này đúng cách.

1. Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy chọn một văn bản đích.

2. Nhấp vào [Hành động kích hoạt][Hiện an].

3. Chọn một hình ảnh mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn và nhấp vào [Xác nhận].

4. Đặt hình ảnh là [Hiển thị / Ẩn / Chuyển đổi].

5. Nhấp vào [Tiết kiệm].

show-or-hide-an-image-when-I-click-specific-words

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt