flipbuilder_help

Google Analytics 4 có được hỗ trợ không

Đúng! Flip PDF Plus hỗ trợ Google Analytics 4. Vui lòng xem hướng dẫn từng bước sau.

Bước 1: Thêm ID Google Analytics 4 #

Chuyển đến “Cài đặt thiết kế”> Chọn “Cài đặt HTML”> Thêm ID Google Analytics.

thêm-Google-Analytics-ID

Bước 2: Tổng quan #

Nhập vào Google Analytics 4 của bạn> Nhấp vào "Thời gian thực" > Tổng quan.
tổng quát

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt