flipbuilder_help

Cách thêm hiệu ứng bìa cứng cho sách lật

Quá dễ. Vui lòng làm theo các bước dưới đây.

1. Sau khi nhập tệp của bạn, trong cửa sổ chính, hãy chọn [Cài đặt].

2. Nhập "Bìa cứng" trong thanh tìm kiếm và tìm kiếm nó.

3. Bật [Bìa cứng] và bạn có thể đặt chiều rộng đường viền bìa cứng.

add-hard-cover-effect-to - sách lật

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt