flipbuilder_help

Có tùy chọn nào để người xem tải xuống sách lật trực tuyến không

Tất nhiên, chúng tôi cung cấp một tùy chọn để người xem tải xuống sách lật trực tuyến.

1. Trong cửa sổ chính, hãy nhấp vào [Cài đặt].

2. Loại "Tải xuống" trong hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó.

3. Bật [Hiển thị nút tải xuống] để bạn đọc có thể tìm thấy đường dẫn tải về.

4. Bạn có thể nhấp vào [cài đặt] để điều chỉnh cài đặt tải xuống.

5. Lựa chọn [Tải xuống PDF gốc và các trang đơn] cho phép người đọc tải xuống tệp PDF gốc hoặc tải tệp xuống từ URL.

6. Chọn [Thêm tệp đính kèm] và bấm vào [Cộng] để nhập tệp đính kèm để người đọc có thể tải xuống tệp đính kèm của bạn một cách dễ dàng bằng cách nhấp vào nút tải xuống.

download-the-online-flipbooks

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt