flipbuilder_help

Làm cách nào để bán bản PDF của bạn dưới dạng sách lật?

Các chương trình FlipBuilder có một tính năng có thể giúp bạn bán tệp PDF của mình dưới dạng sách lật. Nếu bạn muốn kiếm tiền từ nội dung mình sản xuất, chỉ cần làm theo các bước để chuyển đổi nội dung đó thành sách lật trực tuyến.

Bước 1: Tải sách của bạn lên máy chủ FlipBuilder. #
bán ấn phẩm-1
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trong bảng điều khiển trực tuyến và hoàn tất [Cài đặt thương mại điện tử] trong tài khoản của bạn. #

Nhấp vào liên kết để đăng nhập vào tài khoản của bạn: https://panel.flipbuilder.com/manage/managebooks

hoàn-toàn-thiết-lập-thương-mại-điện-tử
Bước 3: Đặt sách của bạn để bán. #
bán-ấn-phẩm-3
Bước 4: Thêm sách vào tủ sách và tùy chỉnh giao diện tủ sách. #
bán-ấn-phẩm-4
bán ấn phẩm-5

Sau khi thêm sách vào tủ sách của bạn, bạn có thể nhấp vào [Cài đặt] để tùy chỉnh giao diện tủ sách của mình.

bán ấn phẩm-6
Bước 5: Chia sẻ liên kết tủ sách của bạn hoặc nhúng tủ sách vào trang web của bạn. #
bán ấn phẩm-7

Nếu bạn muốn xem thêm nội dung và chi tiết về việc bán sách lật của mình, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để kiểm tra.

Làm thế nào để bán PDF của bạn dưới dạng sách lật?

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt