flipbuilder_help

Làm cách nào để tôi có thể xem sách lật ngoại tuyến trên điện thoại Andriod, iPhone, máy tính bảng Andriod và iPad

Chúng tôi đã liệt kê hai phương pháp để bạn có thể xem sách lật ngoại tuyến. Vui lòng chọn phương pháp tương ứng tùy theo thiết bị đọc của bạn.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Andriod #

(1) Nhấp vào [Công bố] > [APK] > Tùy chỉnh Cài đặt APK của bạn> Nhấp vào [Xác nhận] #
View Flipbook Online on Andriod Phones or Tablets

Bạn có thể thiết lập đường dẫn lưu và biểu tượng của nó. Trước khi xuất bản, bạn phải thêm thông tin chi tiết hơn như Tên, ID, Phiên bản và Tên Phiên bản. Chữ ký điện tử và mật khẩu cũng được yêu cầu. Và cuối cùng bấm vào [Xác nhận] để xuất bản sách của bạn dưới dạng tệp APK.

(2) Gửi đến điện thoại / máy tính bảng Android và cài đặt để đọc ngoại tuyến, hoặc đưa lên chợ ứng dụng để quảng bá. #

Trên iPhone hoặc iPad #

Đầu tiên, hãy nhấp vào [Công bố] > [HTML] > Tùy chỉnh Cài đặt HTML của bạn> Chọn “Nén thành ZIP sau khi xuất” #
View Flipbook Online on iPhones or iPads

Sau khi xuất bản, bạn có thể kiểm tra tệp zip trong thư mục đã xuất bản.

Compress to ZIP after output
Thứ hai, tải xuống Flip PDF Reader từ cửa hàng ứng dụng và cài đặt nó trên iPhone hoặc iPad của bạn. #

Bạn cần cài đặt Flip PDF Reader miễn phí của chúng tôi nếu bạn và độc giả của bạn muốn đọc ấn phẩm sách lật trên iPad hoặc iPhone.

Flip PDF Reader
Thứ ba, có hai phương pháp để bạn có thể xem sách lật của mình ngoại tuyến: #

Phương pháp 1: Tải xuống sách lật của bạn trên Flip PDF Reader.

(1) Tải gói ZIP lên máy chủ của bạn để lấy liên kết. Sao chép liên kết.

(2) Mở Flip PDF Reader> Click [Tải xuống] > Nhấp vào [Cộng] > Dán liên kết vào [URL], chỉnh sửa tiêu đề> Nhấp vào [Cộng]

Download Flipbook in Flip PDF Reader

(3) Chọn gói ZIP> Nhấp vào [Bắt đầu] để tải xuống> Nhấp vào [Nhập khẩu] nhập sách lật vào tủ sách

Import flipbook to bookcase

Phương pháp 2: Chuyển sách lật của bạn sang iPad / iPhone qua iTunes

(1) Kết nối iPad / iPhone của bạn với máy tính.

(2) Mở “iTunes” trên máy tính của bạn và chọn biểu tượng thiết bị của bạn.

Transfer your flipbook via iTunes

(3) Nhấp vào [Chia sẻ file] > Chọn [Trình đọc PDF lật]

Flip PDF Reader File Sharing in iTunes

(4) Kéo gói ZIP để Lật Tài liệu đọc PDF> Nhấp vào [Đồng bộ hóa] > [Xong]

Add Files to Flip PDF Reader Documents
Thứ tư, bây giờ bạn có thể đọc sách lật trên iPad / iPhone ngoại tuyến sau khi hoàn tất quá trình chuyển hoặc tải xuống. #

Bạn có thể bấm vào [Cứu giúp] để nhận trợ giúp hoặc nhấp vào [Chỉnh sửa] để chỉnh sửa sách trong danh sách. Bạn có thể chỉ cần chạm vào hình thu nhỏ của cuốn sách để đọc sách lật ngoại tuyến. Nhấp chuột [Đăng lại] , sau đó bạn có thể chia sẻ sách lật của mình trên các nền tảng khác.

Read Flipbook on iPad or iPhone offline

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt