flipbuilder_help

Cách thêm nút bấm để gọi vào sổ lật của tôi

Trong giao diện trình chỉnh sửa, nhấp vào [Điện thoại]. Sau đó, nhập số điện thoại của bạn vào chỗ trống và nhấp vào [Tiết kiệm].

nút thêm-một-lần-nhấp-để-gọi

Trước khi lưu, bạn cũng có thể tùy chỉnh biểu tượng điện thoại này như độ mờ, kích thước, vị trí và cách xoay trong bảng [Kiểu] hoặc tải lên hình ảnh mới làm biểu tượng điện thoại. Hơn nữa, bạn có thể đặt hoạt ảnh lối vào / chú ý / thoát cho biểu tượng điện thoại này.

nút tùy chỉnh cuộc gọi

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt