flipbuilder_help

Làm cách nào tôi có thể nhúng sách vào trang web của mình

Nhúng một cuốn sách vào trang web của bạn là một công việc dễ dàng. Đây là hai phương pháp để nhúng một cuốn sách vào trang web của riêng bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Phương pháp 1: Dịch vụ trực tuyến Flipbuilder #

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn. #

Trên trang web FlipBuilder, nhấp vào [Lưu trữ]. Nhập tên người dùng và mật khẩu trước khi nhấp vào [Đăng nhập].
log-in-to-your-account

Bước 2: Chọn một cuốn sách mà bạn muốn nhúng và nhấp vào [Nhúng]. #

click-embed-icon

Bước 3: Nhúng cuốn sách này vào trang web của bạn. #

Sao chép mã nhúng và dán vào tệp HTML của bạn.
embed-this-book-into-your-website

Phương pháp 2: Máy khách trên máy tính để bàn #

Bước 1: Tải lên sách lật của bạn. #

Sau khi tạo, nhấp vào [Tải lên trực tuyến] trong cửa sổ chính. Sau đó nhấp vào [Tải lên] trong cửa sổ bật lên.
upload-your-flipbook

Bước 2: Nhúng sách lật của bạn vào trang web. #

Sau khi tải lên thành công, hãy nhấp vào [Nhúng vào trang web].
embed-to-website

Sau đó, sao chép mã nhúng và dán vào nguồn HTML của trang web của bạn.

copy-the-embed-code-and-paste-it-into-your-website

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt