flipbuilder_help

Tôi có thể chia sẻ sách lên Youtube / Instagram không

Flip PDF Plus không hỗ trợ video đầu ra. Nếu bạn cần chia sẻ sách trên YouTube hoặc Instagram, vui lòng làm theo các bước sau:

1. YouTube chỉ hỗ trợ tải lên video. Vui lòng sử dụng công cụ ghi màn hình để ghi lại màn hình và chia sẻ bản ghi lên YouTube.

2. Instagram chỉ hỗ trợ tải lên hình ảnh, GIF, video. Vui lòng sử dụng công cụ ghi màn hình để ghi lại màn hình, lưu dưới dạng ảnh GIF hoặc video ngắn để chia sẻ trên Instagram, sau đó chia sẻ liên kết trong nội dung bài đăng.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt