flipbuilder_help

Chúng ta có thể tạo một ebook lật dọc được không

Tất nhiên bạn có thể. 

Thông thường, chiều lật của ebook này là trái-phải. Nếu bạn muốn tạo ebook lật dọc, trong cửa sổ chính, hãy chọn [Thiết kế][Cài đặt]. Bạn có thể gõ "Hướng lật" trong hộp tìm kiếm. Sau đó chuyển đổi hướng lật thành hướng lên-xuống.

tạo ebook theo chiều dọc

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt