flipbuilder_help

Tôi có thể tùy chỉnh các nút trên thanh công cụ trong sổ lật của mình không

Câu trả lời chắc chắn là có.

Trong cửa sổ chính, hãy chọn [Thiết kế][Cài đặt]. đi vào "cái nút" trong thanh tìm kiếm và tìm kiếm nó. Bạn có thể hiển thị / ẩn nhiều nút hơn như Nút Home, Nút Chia sẻ, Nút In, Nút Tải xuống, v.v. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt nút.

customize-your-button

Ví dụ: bạn có thể bật hoặc tắt nút để quyết định xem có hiển thị nút trên thanh công cụ hay không. Bạn cũng có thể thay đổi màu của nút bằng cách nhấp vào khối màu.

design-your-button

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt