flipbuilder_help

Tôi nên làm gì nếu siêu liên kết không hoạt động khi được chuyển đổi thành sách lật

Có một số lý do có thể khiến siêu liên kết không hoạt động trong sổ lật của bạn.

1. Các liên kết không phải là liên kết thực.

Hãy đảm bảo xem các liên kết có hoạt động hay không trước khi nhập sách của bạn.

2. Quên chọn [Liên kết nhập] khi nhập.

Xác nhận xem bạn có chọn [Nhập liên kết] trong cửa sổ bật lên trước khi nhập sách của bạn. Nếu bạn chọn nó, siêu liên kết sẽ được nhập cùng với các trang. 

check-whether-you-select-import-links

3. Các siêu liên kết bị chặn bởi trình duyệt.

Nếu siêu liên kết là liên kết thực nhưng vẫn không hoạt động khi xem sách lật HTML5 trên máy tính cục bộ, bạn có thể kiểm tra cài đặt bảo mật của trình duyệt.

4. Nếu bạn vẫn không thể khắc phục sự cố này, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi: [email protected]

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt