flipbuilder_help

Tôi có thể lưu trữ các ấn phẩm của mình trên máy chủ của chúng tôi không

Đúng! Flip PDF Plus Pro tuyệt vời cho phép người dùng lưu trữ các ấn phẩm của họ trên máy chủ của riêng họ. Bạn có thể tải tất cả các tệp sách lên máy chủ của riêng mình thông qua công cụ FTP của bên thứ ba, như FileZilla.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt FileZilla. #

Download and Install FileZilla

Bước 2: Kết nối với máy chủ. #

Nhập thông tin đăng nhập của bạn (máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và cổng), sau đó nhấp vào nút [Kết nối nhanh].
Connect to server

Bước 3: Đặt tất cả các tệp sách vào MỘT thư mục. #

Tên của thư mục sẽ là một phần của đường dẫn liên kết.

Put all the book files in One folder

Bước 4: Tải lên sách lật của bạn. #

Trên bảng điều khiển bên trái của FileZilla, bạn có thể truy cập các tệp của mình trên máy tính. Trên bảng điều khiển bên phải của FileZilla, bạn có các tệp và thư mục từ máy chủ của mình.
Upload your flipbooks to FileZilla

Để tải sách lật lên, bạn có thể chỉ cần kéo và thả toàn bộ thư mục sách vào một thư mục cụ thể trên máy chủ của mình.

upload-to-server

Khi quá trình tải lên hoàn tất, bạn có thể xem sách lật trên trang web của riêng mình và lưu trữ các ấn phẩm của riêng bạn trên máy chủ của riêng bạn.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt