flipbuilder_help

Có một kế hoạch miễn phí? Tôi có thể thử trước khi mua không

Vâng tất nhiên. Bạn có thể tải xuống miễn phí tất cả các sản phẩm và sử dụng miễn phí các tính năng của chúng. Nhưng sách lật được tạo bởi gói miễn phí này sẽ được gắn nhãn hiệu bằng hình mờ và bạn chỉ có thể nhập 12 trang của tệp PDF của mình.

Nếu bạn muốn xóa hình mờ FlipBuilder khỏi sách lật và nhập hơn 12 trang của tệp PDF vào chương trình, bạn cần mua sản phẩm của chúng tôi để nhận mã giấy phép. Nếu bạn muốn mở khóa các tính năng mạnh mẽ hơn, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi: https://www.flipbuilder.com/purchase.html để mua một phiên bản có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

buy-the-software

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt