flipbuilder_help

Cách thêm mã QR vào sách lật của tôi

Trong Trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy chọn [Công cụ] và [Mã QR]. Sau đó, dán URL trang web của bạn dưới dạng [URL mã QR] và bấm vào [Tạo mã QR]

add-QR-code-to-my-flipbook

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt màu sắc, độ mờ, kích thước, vị trí của mã QR của mình. Hơn nữa, bạn có thể thêm hành động kích hoạt vào mã QR của mình.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt