flipbuilder_help

Bắt đầu với Flip PDF Plus Pro

Bước 1: Nhập (các) PDF hoặc Hình ảnh #

Khởi chạy chương trình, nhấp vào Nhập PDF, sau đó nhấp vào Duyệt để nhập PDF. Cũng có thể nhập TOC, các liên kết từ tệp PDF của bạn và bật chức năng Tìm kiếm trong sách lật của bạn.

Nhập (các) PDF hoặc Hình ảnh

Bước 2: Kiểu Flipbook tùy chỉnh #

Sau đó, trong giao diện Thiết kế, bạn có thể thiết kế sách lật của mình với mẫu, chủ đề, nền, cảnh động, trợ lý, dấu trang, TOC, v.v. Bên cạnh đó, trong tab Cài đặt, bạn có thể tùy chỉnh sách lật của mình với nhiều cài đặt tùy chỉnh khác nhau như dưới dạng biểu trưng, thanh công cụ, bìa sách và chia sẻ xã hội.

Kiểu sách lật tùy chỉnh
custom_background_logo_toolbar

Bước 3: Thêm Đa phương tiện và Hoạt ảnh #

“Trình chỉnh sửa đa phương tiện” mạnh mẽ trong Flip PDF Plus Pro cho phép nhà xuất bản làm phong phú thêm sách lật với video (như video YouTube), âm thanh, hình ảnh, liên kết, văn bản, hình dạng, v.v., làm cho sách điện tử lật trang của bạn trở nên lộng lẫy và hấp dẫn hơn.

Thêm Đa phương tiện và Hoạt ảnh

Bước 4: Xuất bản sách lật ở định dạng Muiti #

Có nhiều định dạng đầu ra cho nhiều mục đích khác nhau: HTML, ZIP, EXE, Mac App, plugin WordPress. Chọn hình thức đầu ra bạn muốn và nhấp vào nút [Xác nhận] để xuất bản cuốn sách lật tuyệt vời của bạn.

Xuất bản sách lật ở định dạng Muiti

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt