flipbuilder_help

Cách xem trước các hiệu ứng sách lật của tôi trên điện thoại / máy tính bảng

Trong cửa sổ chính, sau khi tùy chỉnh sách lật, bạn có thể nhấp vào [Điện thoại]/[Máy tính bảng] để xem trước các hiệu ứng sách lật của bạn.

xem trước-của-bạn-lật-sách-hiệu-ứng-theo-điện thoại-hoặc-máy tính bảng

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt