flipbuilder_help

Cách làm cho sách lật của bạn tự động lật

Tính năng lật tự động có thể giúp bạn lật sách lật mà không cần nhấp từng bước.

1. trong cửa sổ chính, nhấp vào [Cài đặt].

2. sau đó nhập "Tự động lật" trong hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó.

3. bật [Hiển thị nút lật tự động]. Bạn có thể bật [Tự động lật khi khởi động] và đặt số lần lặp lại.

4.Bạn có thể làm cho sách lật của mình tự động lật bằng cách nhấp vào [Tự động lật] cái nút.

make-your-flipbook-auto-flip

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt