flipbuilder_help

Cách nhúng GIF động

Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy chọn [Hình ảnh]. Nhấp chuột [Chọn một hình ảnh] để tải lên GIF động của bạn.

embed-animated-GIFs

Bạn có thể bấm vào [Trồng trọt] để cắt hình ảnh. Hơn nữa, bạn có thể thực hiện nhiều cài đặt hơn của GIF như độ mờ, bóng, kích thước và vị trí.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt