flipbuilder_help

Cách nhúng GIF động

Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy chọn [Hình ảnh]. Nhấp chuột [Chọn một hình ảnh] để tải lên GIF động của bạn.

nhúng-động-GIFs

Bạn có thể bấm vào [Trồng trọt] để cắt hình ảnh. Hơn nữa, bạn có thể thực hiện nhiều cài đặt hơn của GIF như độ mờ, bóng, kích thước và vị trí.

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt