flipbuilder_help

Làm cách nào để lấy lại mã giấy phép bị mất của tôi

Dưới đây là 3 phương pháp mà bạn có thể tìm thấy mã bản quyền của mình một cách nhanh chóng.

Trong cửa sổ chính, nhấp vào [Trợ giúp] và bạn sẽ nhận được mã cấp phép của mình trong cửa sổ bật lên.

get-your-license-code

2. Nếu bạn mua tại 2checkout, bạn có thể kiểm tra email nhận được sau khi mua, trong đó có thông tin mã bản quyền.

3. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy nó, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Vui lòng cung cấp số đơn đặt hàng, hóa đơn và email bạn đã sử dụng để mua hàng cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Gửi vé cho dịch vụ khách hàng qua liên kết sau: https://www.flipbuilder.com/ticket/

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt