flipbuilder_help

Có cách nào để xác định một liên kết sách mở ra cuốn sách lật ở một trang cụ thể

Mở sách lật trong một cửa sổ mới. Hãy chú ý đến URL của cuốn sách Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, chúng ta có thể biết rằng nếu trang hiện tại là trang 8, thì ở cuối URL, nó sẽ hiển thị “#p = 8”.

page=8

Vì vậy, nếu bạn muốn khách hàng hoặc bạn bè của mình mở sách lật của bạn trên một trang cụ thể, điều bạn cần làm chỉ là thay đổi số trang ở cuối URL. Và sau đó gửi địa chỉ cho người khác.

Bằng cách này, khách hàng và bạn bè của bạn có thể thưởng thức sách lật của bạn một cách thuận tiện hơn nhiều.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt