flipbuilder_help

Tôi phải tắt / bật tính năng tải xuống ở đâu

Vui lòng làm theo các bước dưới đây.

1. Trong cửa sổ chính, hãy nhấp vào [Cài đặt].

2. Loại "Tải xuống" trong hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó.

3. Nếu bạn muốn bật tính năng tải xuống, hãy bật [Hiển thị nút tải xuống] để bạn đọc có thể tìm thấy đường dẫn tải về. Nếu bạn muốn tắt tính năng tải xuống, chỉ cần tắt nó đi.

4. Bạn có thể nhấp vào [cài đặt] để điều chỉnh cài đặt tải xuống.

5. Lựa chọn [Tải xuống PDF gốc và các trang đơn] cho phép người đọc tải xuống tệp PDF gốc hoặc tải tệp xuống từ URL.

6. Chọn [Thêm tệp đính kèm] và bấm vào [Cộng] để nhập tệp đính kèm để người đọc có thể tải xuống tệp đính kèm của bạn một cách dễ dàng bằng cách nhấp vào nút tải xuống.

tính năng vô hiệu hóa hoặc bật tính năng tải xuống

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt