flipbuilder_help

Tôi phải tắt / bật tính năng tải xuống ở đâu

Vui lòng làm theo các bước dưới đây.

1. Trong cửa sổ chính, hãy nhấp vào [Cài đặt].

2. Loại "Tải xuống" trong hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó.

3. Nếu bạn muốn bật tính năng tải xuống, hãy bật [Hiển thị nút tải xuống] để bạn đọc có thể tìm thấy đường dẫn tải về. Nếu bạn muốn tắt tính năng tải xuống, chỉ cần tắt nó đi.

4. Bạn có thể nhấp vào [cài đặt] để điều chỉnh cài đặt tải xuống.

5. Lựa chọn [Tải xuống PDF gốc và các trang đơn] cho phép người đọc tải xuống tệp PDF gốc hoặc tải tệp xuống từ URL.

6. Chọn [Thêm tệp đính kèm] và bấm vào [Cộng] để nhập tệp đính kèm để người đọc có thể tải xuống tệp đính kèm của bạn một cách dễ dàng bằng cách nhấp vào nút tải xuống.

disable-or-enable-the-download-feature

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt