flipbuilder_help

Tại sao bạn bè của tôi không thể xem sách điện tử HTML do tôi gửi

Nếu bạn muốn bạn bè của mình đọc tất cả nội dung này, bạn nên gửi tất cả các tệp này hoặc nén toàn bộ thư mục đầu ra cho họ, thay vì gửi tệp index.html trong thư mục. Vui lòng không sửa đổi đường dẫn tương đối của họ, nếu không những người khác không thể đọc nó một cách bình thường.

Tái bút: Có lẽ bạn nên chú ý đến các đường dẫn tương đối giữa HTML và các tệp đa phương tiện khác. Cố gắng gửi tất cả các tệp đầu ra cho bạn bè của bạn để đảm bảo rằng họ có thể duyệt chúng một cách suôn sẻ. Hoặc bạn có thể tải chúng lên trang web của riêng mình, sau đó tất cả bạn bè của bạn có thể duyệt chúng trực tuyến mà không cần gửi chúng.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt