flipbuilder_help

Cách tạo tủ sách và thêm sách vào tủ sách

1. Nhấp vào [Đăng nhập] trên thanh menu. Sau đó, nhập tài khoản và mật khẩu của bạn và nhấp vào [Đăng nhập]. (Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấp vào [Tạo tài khoản] để tạo một.)

enter-your-email-and-password

2. Trong cửa sổ chính, hãy nhấp vào [Trực tuyến] hoặc [người đánh dấu trang][Tài khoản của bạn].

log-in-your-account

3. Nhấp vào [Tủ sách của tôi]. Sau đó nhấp vào [Cài đặt] để chỉnh sửa tiêu đề, từ khóa và mô tả.

Và bạn có thể bật / tắt nút tìm kiếm, nút sắp xếp, nút giao diện, nút giỏ hàng, nút chia sẻ xã hội và hiển thị danh mục. Bạn cũng có thể đặt lề, da, nền, liên kết logo và tệp logo. Sau đó nhấp vào [Tiết kiệm].

create-the-bookcase

4. Nếu bạn muốn thêm nhiều sách vào tủ sách của mình, hãy nhấp vào [Thêm sách] và chọn sách sau đó nhấp vào [Tiết kiệm].

add-books-to-the-bookcase

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt