flipbuilder_help

Cách chèn video cục bộ, video YouTube và video Vimeo vào sách lật

Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy nhấp vào [Video]. Lựa chọn [Video cục bộ] và bấm vào [Chèn] để nhập video của bạn và nhấp vào [Tiết kiệm].

inset-local-video-to-a-flipbook

 

Lựa chọn [YouTube] và dán ID YouTube của bạn vào chỗ trống. Sau đó nhấp vào [Tiết kiệm].

inset-YouTube-video-to-your-flipbook

 

Lựa chọn [Vimeo] và dán ID Vimeo của bạn vào chỗ trống. Sau đó nhấp vào [Tiết kiệm].

inset-Vimeo-video-to-the-flipbook

Hơn nữa, bạn có thể tùy chỉnh phong cách của biểu tượng video như độ mờ, kích thước, vị trí và xoay.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt