flipbuilder_help

Tôi có thể in trực tiếp các trang sách lật nhất định không

Tất nhiên bạn có thể. Chúng tôi cung cấp một nút in để bạn có thể in trực tiếp các trang nhất định của sách lật.

1. Trong cửa sổ chính, nếu bạn không tìm thấy nút in trong chú giải công cụ, bạn nên chọn [Cài đặt].

2. Loại "in" trong hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó.

3. Bật [Hiển thị nút in] để nó xuất hiện trong chú giải công cụ.

4. Nhấp vào [In] cái nút

5. Nhập phạm vi trang bạn muốn in. Ví dụ: 1-20. Sau đó nhấp vào [In].

print-the-certain-pages-of-flipbooks

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt