flipbuilder_help

Cách thêm một nút và liên kết nó với một trang khác

Thêm một nút #

1. Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy nhấp vào [Hình dạng].

2. Chọn một hình dạng.

3. Sau đó, bạn có thể thực hiện một số cài đặt hình dạng như kích thước, màu sắc, độ mờ và vị trí.

nút thêm

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Flip PDF Plus Corp, bạn có thể bấm vào đây để kiểm tra cách tạo các nút biểu tượng với các hiệu ứng nhấp và di chuột.

2. Liên kết nút với một trang khác #

1. Nhấp vào [Hành động kích hoạt]

2. Chọn [Kích hoạt khi nhấp chuột / di chuột qua / di chuột qua] như thời gian kích hoạt.

3. Chọn [Đi tới trang].

4. Nhập số trang mà bạn muốn người đọc duyệt.

5. Nhấp vào [Tiết kiệm] hoặc [Lưu & xem trước].

liên kết nó đến một trang khác

Hiệu quả của cài đặt của bạn như sau:

the-effect-of-Go-to-Page

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt