flipbuilder_help

Cách áp dụng GPL Ghostscript làm công cụ kết xuất cho sách của bạn (Dành cho người chiến thắng)

Dưới đây là 3 bước để áp dụng GPL Ghostscript làm công cụ kết xuất sách của bạn.

Bước 1: Tải xuống GPL Ghostscript (32bit) #

Nhấp chuột " Vui lòng tải xuống GPL Ghostscript (32bit)”Và tải xuống GPL.

click-to-download-gpl
download-gpl
Bước 2: Cài đặt GPL Ghostscript (32bit) #

Cài đặt Ghostscript (32bit) và sao chép đường dẫn cài đặt nó.

ví dụ C: \ Program Files (x86) \ gs \ gs9.54.0

Bước 3: Thêm đường dẫn cài đặt GPL Ghostscript (32bit) trong chương trình #

1. Nhấp vào [Duyệt] để mở một thư mục.

2. Dán đường dẫn đã sao chép ở bước cuối cùng và nhấn [Đi vào].

3. Chọn [thùng rác] thư mục

4. Nhấp vào [Mở thư mục].

tìm kiếm-gpl

5. Cuối cùng, bạn có thể áp dụng GPL Ghostscript làm công cụ kết xuất sách của mình.

add-gpl-path

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt