flipbuilder_help

Cách cho phép tìm kiếm và sao chép văn bản pdf của tôi sau khi nhập

Thật dễ dàng. Sau khi nhấp vào [Nhập PDF], lựa chọn [Trích xuất thông tin][Cho phép Tìm kiếm và Sao chép Văn bản]. Sau đó, văn bản có thể được trích xuất từ PDF và sau đó bạn có thể tìm kiếm nó trong sách lật. 

Allow-pdf-text-to-be-searched

Sau khi bật [Hiển thị nút văn bản chọn] và nhấp vào nút, bạn có thể sao chép văn bản đã chọn.

copy-your-pdf-text

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt