flipbuilder_help

Làm cách nào tôi có thể nhận được hóa đơn cho khoản thanh toán của mình

Để nhận hóa đơn cho khoản thanh toán của bạn, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn. #

log-in-your-account

Bước 2: Nhấp vào [Danh sách tài khoản]> nhấp vào [Hóa đơn]. #

Account-List

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt