flipbuilder_help

Làm cách nào để xử lý đơn đặt hàng với các khoản miễn thuế VAT

Nền tảng thanh toán mà chúng tôi đang sử dụng hiện nay là 2checkout. Để xử lý đơn hàng có miễn thuế VAT, vui lòng tham khảo Quy định về thuế của 2Checkout. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của 2checkout.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt