flipbuilder_help

Cách tải xuống phiên bản FlipBuilder đã phát hành

Vui lòng làm theo các bước bên dưới nếu bạn muốn tải xuống phiên bản FlipBuilder đã phát hành.

1. Nhấp vào liên kết này https://www.flipbuilder.com/released/ đến trang tải xuống.
2. Chọn hệ thống máy tính của bạn và phiên bản của sản phẩm đã phát hành mà bạn muốn tải xuống.
3. Nhấn nút [Tải xuống miễn phí] để tải xuống phiên bản đã phát hành của phần mềm.

download-a-released-version

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt