flipbuilder_help

Có cách nào để lưu một mẫu cài đặt để sử dụng trong tương lai không

Đúng! Chỉ cần làm theo các bước được đề cập bên dưới, bạn có thể lưu một mẫu cài đặt để sử dụng trong tương lai.

Sau khi nhập tệp của bạn, hãy nhấp vào [Mẫu] trong cửa sổ chính và chọn [Mẫu của tôi]. Sau đó nhấp vào [Xuất khẩu] để xuất cấu hình sách hiện tại. Chỉ cần nhập tên mẫu và chọn cấu hình sẽ được lưu. Tiếp theo, nhấp vào [Xác nhận].

save-a-template-of-the-settings

Cuối cùng, bấm vào [Tiết kiệm] để lưu cấu hình sách hiện tại.

save-your-book-configurations

Ngoài ra, khi xuất cấu hình sách hiện tại, bạn có thể chọn [Lưu dưới dạng “Mẫu của tôi”] hoặc bấm vào [Lưu dưới dạng mẫu mới] để lưu trực tiếp các cấu hình hiện tại dưới dạng mẫu mới.

save-the-current-book-configurations-as-a-template

Nếu bạn muốn thay đổi tên mẫu và cấu hình, hãy nhấp vào [Chỉnh sửa mẫu].

edit-the-template-configurations

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt