flipbuilder_help

Jak wstawić nowe strony/obrazy PDF do bieżącego pliku PDF

Spis treści

Oto 2 metody wstawiania nowych stron/obrazów PDF do bieżącego pliku PDF.

Metoda 1 #

W oknie głównym dotknij opcji [Strona]. Następnie kliknij [Dodaj nową stronę] aby przesłać nowe strony/obrazy PDF do bieżącego pliku PDF. Możesz również wybrać pozycję wstawiania i zakres stron przed importem.
importuj-nowe-strony-PDF-w-głównym-oknie

Metoda 2 #

W edytorze multimediów kliknij [Nowa pusta strona]. Następnie nowa pusta strona zostanie osadzona po wybranej stronie.

wstaw-nową-pustą-stronę

Powered by BetterDocs

pl_PLPolski