flipbuilder_help

Chuyển đổi PDF không thành công hoặc lỗi không mong muốn

Đôi khi, người dùng có thể gặp phải sự cố chuyển đổi không thành công hoặc các lỗi không mong muốn trong quá trình chuyển đổi. Vui lòng thử khởi động lại phần mềm và tải lên lại các tệp của bạn. Đảm bảo rằng tệp PDF của bạn nhỏ hơn 1G và không quá 1000 trang.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện gây ra.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt