flipbuilder_help

Cách đặt sách ở chế độ một trang

Nếu bạn đã nhập tệp của mình, bạn có thể đặt chế độ hiển thị trang của mình là "Đơn".

Nhấp chuột [Cài đặt][Thiết lập hiển thị]. Sau đó chọn [Hiển thị trang] và thay đổi [Chế độ hiển thị trang] vào trong "Duy nhất".

Hoặc bạn có thể gõ [Chế độ hiển thị trang] trong hộp tìm kiếm trực tiếp. Sau đó chuyển đổi nó thành "Duy nhất"

set-the-book-in-single-page-mode

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt