flipbuilder_help

Làm cách nào để nhúng sách lật vào trang WordPress

Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhúng sách lật vào trang WordPress.

Bước 1: Sao chép mã ngắn #

Nhấp vào tên trình cắm “Flip Book” -> Sao chép “Shortcode”.

copy-shortcode

Bước 2: Mở bài đăng mới #

Nhấp vào “Bài đăng” -> “Thêm mới”.

bài viết mới

Bước 3: Dán mã ngắn #

Dán mã ngắn vào một bài đăng.

paste-shortcode

Bước 4: Xem trước hoặc xuất bản #

Nhấp vào “Xem trước hoặc Xuất bản”.

xem trước-xuất bản

Bước 5: Kiểm tra bài đăng của bạn #

Kiểm tra Flipbook trên bài đăng của bạn.

kiểm tra

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt