flipbuilder_help

Tại sao trang PDF của tôi không được hiển thị chính xác

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thay đổi công cụ kết xuất thành GPL. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải xuống và cài đặt GRL Ghostscript Đầu tiên. #

Tải xuống-GPL

Bước 2: Khởi động lại chương trình. #

Bước 3: Trong bảng Nhập PDF, nhấp vào [Render Engine]> chọn [GRL Ghostscript] làm công cụ kết xuất. #

select-render-engine-as-GPL

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt