flipbuilder_help

Cách thêm hiệu ứng hoạt hình văn bản

Vui lòng làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào [Hiển thị Dòng thời gian].

2. Sau đó nhấp vào văn bản mục tiêu và thanh trượt.

3. Chọn [Chữ] để đặt các hiệu ứng hoạt hình Lối vào / Chú ý / Thoát. Bạn cũng có thể đặt khoảng cách giữa các chữ cái hoặc thời gian lặp lại.

4. Bạn có thể tùy chỉnh tốc độ và thời gian của các hiệu ứng hoạt hình. Kéo để điều chỉnh độ dài của thanh trượt để thay đổi thời lượng.

5. Nhấp vào [Tiết kiệm] hoặc [Lưu & xem trước] để xem trước hiệu ứng hoạt hình văn bản.

add-text-animation-effect

Để ý: Chỉ có phông chữ vectơ hỗ trợ hiệu ứng văn bản.

Hiệu quả của các cài đặt trên như sau:

hiệu ứng của văn bản-hoạt hình

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt