flipbuilder_help

Tại sao một số trang trong cuốn sách lật của tôi có thêm khoảng trống

Vì kích thước các trang PDF của bạn không nhất quán.

Trong cửa sổ chính, hãy chọn [Cài đặt]. đi vào "Căng trang" trong thanh tìm kiếm và tìm kiếm nó. Sau đó, bật [Căng trang] cái nút.

why-some-pages-of-my-flipbook-have-extra-blank-space

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt