flipbuilder_help

Có thể sử dụng một mã cấp phép trên nhiều thiết bị không

Một mã cấp phép Flip PDF Plus chỉ có thể được sử dụng trên một máy tính.

Nếu bạn muốn sử dụng Flip PDF Plus trên nhiều máy tính, vui lòng mua mã bản quyền theo số tương ứng.

Ngoài ra, bạn có thể mua Flip PDF Plus Pro cho $399.00 hoặc Flip PDF Plus Công ty cho $699.00. Cả hai đều chứa trình chỉnh sửa đa phương tiện để cho phép bạn thêm đa phương tiện như video, siêu liên kết, âm thanh, hành động kích hoạt và hiệu ứng hoạt hình.

Một mã bản quyền của Flip PDF Plus Pro có thể được đăng ký trên hai máy tính có cùng hệ điều hành trong khi một mã bản quyền của Flip PDF Plus Corporate dành cho 4 máy tính có cùng hệ điều hành.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt