flipbuilder_help

Cách xuất bản sách lật của tôi dưới dạng Plugin WordPress và cài đặt trên Trang web WordPress của tôi

Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt plugin WordPress.

Bước 1: Xuất bản #

Nhấp chuột [Công bố] -> Lưu dưới dạng [Cắm vào] -> Tùy chỉnh cài đặt trình cắm và nhấp vào [Xác nhận].

save-as-plug-in

Bước 2: Mở thư mục #

Nhấp chuột [Mở thư mục] -> Xác nhận tệp Plug-in: ZIP

mở thư mục
Tệp ZIP

Bước 3: Thêm plugin mới và cài đặt #

Nhập vào nền tảng quản trị viên WordPress -> Nhấp vào [Bổ sung] -> [Thêm mới] -> [Tải lên plugin] -> Chọn tệp plugin từ Thư mục -> [Cài đặt ngay] -> [Kích hoạt Plugin].

Cắm vào

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt