flipbuilder_help

Hur man lägger till textanimeringseffekt

Följ följande steg:

1. Klicka [Visa tidslinje].

2. Klicka sedan på måltexten och skjutreglaget.

3. Välj [Text] för att ställa in Entrance/Atention/Exit animationseffekter. Du kan också ställa in bokstavsintervall eller upprepningstider.

4. Du kan anpassa hastigheten och tiden för animeringseffekter. Dra för att justera skjutreglagets längd för att ändra varaktigheten.

5. Klicka [Spara] eller [Spara och förhandsgranska] för att förhandsgranska textanimeringseffekten.

add-text-animation-effect

Lägga märke till: Endast vektoriserade teckensnitt stöder texteffekter.

Effekten av ovanstående inställningar är följande:

the-effect-of-text-animation

Powered by BetterDocs

sv_SESvenska