flipbuilder_help

Ako pridať efekt animácie textu

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Kliknite [Zobraziť časovú os].

2. Potom kliknite na cieľový text a posúvač.

3. Vyberte si [Text] na nastavenie efektov animácie Vstup/Pozor/Výstup. Môžete tiež nastaviť interval písmen alebo časy opakovania.

4. Môžete prispôsobiť rýchlosť a čas animačných efektov. Potiahnutím upravte dĺžku posúvača a zmeňte trvanie.

5. Kliknite [Uložiť] alebo [Uložiť a zobraziť ukážku] na ukážku efektu animácie textu.

pridať-text-animačný-efekt

Upozornenie: Textové efekty podporuje iba vektorizované písmo.

Účinok vyššie uvedených nastavení je nasledujúci:

efekt-textovej-animácie

Poháňaný BetterDocs

sk_SKSlovenčina